Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu

Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu

1. Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN   (BAŞKAN)

2. Dr. Öğr. Üyesi Onur OĞUZ

3. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KARHAN

4. Dr. Öğr. Üyesi Kazım KILINÇ

5. Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ

6. Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜLGER

7. Dr. Öğr. Üyesi Arzu ŞEKER

8. Aziz OKAY

 

Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- (3) Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Üniversite’nin risk değerlendirme ve iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalar yapmak,

 b) Üniversite’nin misyon ve hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda yönetişim etkinlikleri üzerine çalışmalar yapmak,

c) Üniversite’nin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,

d) Üniversite’nin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,

e) Üniversite’nin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,

 f) Üniversite’nin bilgi yönetim sistemine ilişkin süreçlerinin tasarımı, takibi ve etkinliğini değerlendirerek iyileştirme çalışmalarını yapmak,

g) Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

h) Üniversite’nin iç ve dış paydaşlarını bilgilendirme süreçlerini tasarlamak,

 i) İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.