Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Eğitim Öğretim Kalite Alt Komisyonu

Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu

1. Prof. Dr. İsmail ŞİRİNER (BAŞKAN)

2. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SÖZER

3. Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER

4. Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK

5. Dr. Öğr. Üyesi Şükrü MEREY

6. Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ

7. Dr. Öğr. Üyesi İlknur YEŞİLÇINAR

8. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL

9. Öğr.Gör. Meriç ÖNCÜL

10. Mehmet Salih GARİPOĞLU

Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- (1) Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Üniversite Akademik birimlerinin eğitim öğretim ve araştırma etkinlikleri ile ilgili uygulamaları takip etmek,

b) Kalite Komisyonu’nun yönlendirilmesinde eğitim öğretim alanı itibari ile iç ve dış değerlendirme çalışmalarına katılmak,

c) Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına yönelik anket çalışmalarının sonuçlarından yararlanarak ilgili ölçme ve değerlendirmeleri yapmak,

d) Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

e) Öğrencinin kayıt yaptırmasından mezuniyetine kadar geçen dönemde daha etkin eğitim öğretim hizmeti almasını sağlayacak çalışmalar yapmak,

f) Üniversite’nin eğitim öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eğitim öğretimin hedeflerine ulaşılmasına ilişkin eğitim öğretim kadrosunun nitel ve nicel yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,

g) Üniversite’nin eğitim öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,

h) İç paydaşlar ile dış paydaşların sürece katılımını sağlayarak her yıl programların gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve güncelleme veya iyileştirmeler için planlamalar yapmak,

i) Akademik birimlerin eğitim öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,

j) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim öğretim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerin kalite ve performanslarını ölçmek için anketler düzenlemek,

k) İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.