Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Araştırma Geliştirme Kalite Alt Komisyonu

Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu

1. Prof. Dr. Necmettin SEZGİN  (BAŞKAN)

2. Prof. Dr. Hüseyin AYDIN

3. Prof. Dr. Seçkin AYDIN

4. Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL

5. Dr. Öğr. Üyesi Emrullah TÜRK

6. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TEKİN

7. Doç.Dr. Üyesi Nesrin HAŞİMİ

8. Doç.Dr. Üyesi Tarık ARAL  

9. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ

10. Adnan Selçuk ERGİNÖZ

11. Cihat TÜRKAN

 

Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- (2) Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Üniversite’nin araştırma stratejileri, hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak,

b) Üniversite’nin Araştırma alt yapısı konusunda değerlendirmeler yapıp özellikle 7 disiplinler arası çalışmalar yapabilecek altyapılarının kurulması konusunda teşvik mekanizmaları geliştirmek,

 c) TÜBİTAK. BAP, AB projeleri, makale, patent vb. araştırma sonucu ortaya çıkan bilimsel eserlerin istatistiklerini değerlendirmek ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını inceleyip, araştırma performansını artırmak için önerilerde bulunmak,

d) Üniversite’nin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,

e) Araştırma ve geliştirme etkinliklerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,

f) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmaktır.