Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dokümanlar

Sayfa güncelleme aşamasındadır. 

Süreç Kartları

SRÇ-001-Rektörlük Özel Kalem Süreç Kartı

349,5 KB XLS

SRÇ-002-Genel Sekreterlik Süreç Kartı

324,5 KB XLS

SRÇ-003-Hukuk Müşavirliği Süreç Kartı

357 KB XLS

SRÇ-004-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Kartı

410 KB XLS

SRÇ-005-Personel Daire Başkanlığı Süreç Kartı

375 KB XLS

SRÇ-006-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Süreç Kartı...

337 KB XLS

SRÇ-007-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Süreç ...

397 KB XLS

SRÇ-008-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Süreç Kartı

356 KB XLS

SRÇ-009-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Süreç Kartı

375,5 KB XLS

SRÇ-010-Bilgi İşlem Daire Baskanlığı Süreç Kartı

337,5 KB XLS

SRÇ-011-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Süreç Kartı...

346,5 KB XLS

SRÇ-012-Fen Edebiyat Fakültesi Süreç Kartı

354,5 KB XLS

SRÇ-013-Teknoloji Fakültesi Süreç Kartı

354,5 KB XLS

SRÇ-014-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Süreç Kartı

353,5 KB XLS

SRÇ-015-İslami İlimler Fakültesi Süreç Kartı

393 KB XLS

SRÇ-016-Güzel Sanatlar Fakültesi Süreç Kartı

352 KB XLS

SRÇ-017-Mühendislik Mimarlık Fakültesi Süreç Kartı

396 KB XLS

SRÇ-018-Teknik Eğitim Fakültesi Süreç Kartı

358 KB XLS

SRÇ-019-Sağlık Yüksekokulu Süreç Kartı

346 KB XLS

SRÇ-020-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Süreç Kartı

362,5 KB XLS

SRÇ-021-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Süre...

729 KB XLS

SRÇ-022-Yabancı Diller Yüksekokulu Süreç Kartı

393 KB XLS

SRÇ-023-Meslek Yüksekokulu Süreç Kartı

732,5 KB XLS

SRÇ-024-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Süreç Kartı

732,5 KB XLS

SRÇ-025-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Süreç Kartı

729,5 KB XLS

SRÇ-026-Kozluk Meslek Yüksekokulu Süreç Kartı

729,5 KB XLS

SRÇ-027-Sason Meslek Yüksekokulu Süreç Kartı

729,5 KB XLS

SRÇ-028-Fen Bilimleri Enstitüsü Süreç Kartı

345,5 KB XLS

SRÇ-029-Sosyal Bilimler Enstitüsü Süreç Kartı

346 KB XLS

SRÇ-030-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Süreç Kartı

345,5 KB XLS

SRÇ-031-Koordinatörlükler Süreç Kartı

312,5 KB XLS

SRÇ-032-Uygulama ve Araştırma Merkezleri Süreç Kartı

362 KB XLS

SRÇ-033-Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Süreç Kartı

287,5 KB XLS

Formlar

FR-001-Not Girme Formu

50 KB DOC

FR-002-Ders Telafi Talep Dilekçesi

46,5 KB DOC

FR-003-Yüksek Lisans Başvuru Formu

32,64 KB DOCX

FR-004-Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu

33,84 KB DOCX

FR-005-Öz geçmiş Formu

31,5 KB DOCX

FR-006-Ders Alma Formu

60,5 KB DOC

FR-007-Ders Değişikliği Formu

45,5 KB DOC

FR-008-Ders Kayıt Formu

47 KB DOC

FR-009-Ders Öneri Formu

59 KB DOC

FR-010-Öğrenci Dilekçe Formu

30,97 KB DOCX

FR-011-Öğrenci Bilgi Formu

82,97 KB DOCX

FR-012-Danışman Öneri Formu

45,5 KB DOC

FR-013-Öğrenim Süresinin Bildirilmesi Talep Formu

30,69 KB DOCX

FR-014-Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi

40 KB DOC

FR-015-Özel Öğrenci Başvuru Formu

37,1 KB DOCX

FR-016-Öğrenci İlişik Kesme Formu

55,9 KB DOCX

FR-017-Enstitü Tez Yayın İzin Belgesi

28,88 KB DOCX

FR-018-İkinci Danışman Atama Formu

49 KB DOC

FR-019-Bilimsel Hazırlık Alma Formu

53,5 KB DOC

FR-020-Danışman Değişikliği Formu

44,5 KB DOC

FR-021-Jüri Tez Teslim Tutanağı

43 KB DOC

FR-022-Tez Basım İzin Formu

48,5 KB DOC

FR-023-YL Tez Öneri Formu

58,5 KB DOC

FR-024-Tez Savunma Jüri Öneri Formu

50,5 KB DOC

FR-025-Bilimsel Hazırlık Dersi Değerlendirme Formu

57,5 KB DOC

FR-026-Danışman Değişikliği Atama Talep Formu

44,5 KB DOC

FR-027-Doktora Başvuru Formu

30,17 KB DOCX

FR-028-Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildiri...

39 KB DOC

FR-029-Enstitü Doktora Tez Öneri İzleme Bilgi Formu

45 KB DOC

FR-030-Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

56,5 KB DOC

FR-031-Doktora Tez Savunma Tutanak Formu

59 KB DOC

FR-032-Doktora Tez Teslimi ve Jüri Öneri Formu

43,5 KB DOC

FR-033-Doktora Tez Öneri Formu

60,5 KB DOC

FR-034-Doktora Yeterlilik Juri Formu haziran

50 KB DOC

FR-035-Ek Süre Talebi Formu

49 KB DOC

FR-036-Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

46 KB DOC

FR-037-Lisansüstü Ders Devam Tutanağı

64 KB DOC

FR-038-Lisansüstü Haftalık Ders Programı Bildirim Formu

51 KB DOC

FR-039-Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu

73 KB DOC

FR-040-Doktora Seminer Değerlendirme Formu

34,8 KB DOCX

FR-041-Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu

43,5 KB DOC

FR-042-Doktora Tez Konusu Değişiklik Formu

47,5 KB DOC

FR-043-Tez Savunma Tutanağı

58,5 KB DOC

FR-044-2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Formu

50,5 KB XLS

FR-045-Yüksek Lisans Tez Teslim ve Juri Öneri Formu

50,5 KB DOC

FR-046-Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

53,5 KB DOC

FR-047-Yeterlilik Sınavı Yeterlilik Komitesi Tutanağı Form...

54,5 KB DOC

FR-048-YL Jüri Üyesi Kişisel Tez Değerlendirme Formu

47 KB DOC

FR-049-YL Tez Jürisi Öneri Formu Yeni

31,03 KB DOCX

FR-050-YL Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

60 KB DOC

FR-051-Sınav Notu Açıklanmayan Öğrenci Başvuru Formu

30,8 KB DOCX

FR-052-Hizmet Belgesi Talep Formu

27,85 KB DOCX

FR-053-Sürekli Görev Yolluğu Talep Formu

30,55 KB DOCX

FR-054-Personel Öğrenim Saydırma Formu

28,24 KB DOCX

FR-055-Haftalık Ders Programı Belirleme Formu

21,88 KB XLSX

FR-056-Final Vize Büt Öğrenci Sayısı Bildirme Formu

40,5 KB XLS

FR-057-Haftalık İzin Talep Formu

33,4 KB DOCX

FR-058-Notu Açıklanmayan Öğrenci Formu

33,5 KB DOCX

FR-059-Staj Başvuru Formu

36,11 KB DOCX

FR-060-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

90,5 KB DOC

FR-061-Öğrenci Konseyi Seçim Tutanağı

87 KB DOC

FR-062-Öğrenci Temsilci Aday Başvuru Formu

44,5 KB DOC

FR-063-Yemek Bursu Başvuru Formu

76 KB DOC

FR-064-İş Yeri Staj Sözleşmesi

90 KB DOC

FR-065-Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Ta...

64 KB DOC

FR-066-Yeniden Atanma Dilekçesi

35,03 KB DOCX

FR-067-Öğrenci Soruşturma Tutanağı Formu

34,36 KB DOCX

FR-068-Görev Devir Formu

29,85 KB DOCX

FR-069-İdareci İzin, Vekalet, Görevlendirme Formu

32,32 KB DOCX

FR-070-Harcırah Talep Formu

52,5 KB DOC

FR-071-Sınav Tablosu Formu

32,67 KB DOCX

FR-072-Sınav Yoklama Tutanağı

23,59 KB XLSX

FR-073-Personel Nakil Bildirim Formu

53 KB XLS

FR-074-Öğretim Elemanı Genel Talep Dilekçesi

50,5 KB XLS

FR-075-Ödeme-Belgesi Teslim Tesellüm-Tutanağı

105,01 KB XLSX

FR-076-Kurul Karar Formu

43 KB DOC

FR-077-Ders Telafi Formu

46 KB DOC

FR-078-Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvuru Formu

36,57 KB DOCX

FR-079-Öğretmenlik Uygulaması Gözlem ve Değerlendirme Form...

33,58 KB DOCX

FR-080-Öğretmenlik Uygulaması Gözlem Formu

47,17 KB DOCX

FR-081-Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu

31,45 KB DOCX

FR-082-E-Posta Adres İstek Formu (Birim)

62,5 KB DOC

FR-083-E-Posta Adres İstek Formu (Personel)

60,5 KB DOC

FR-084-E-Posta Adres Şifre Değiştirme Formu

46 KB DOC

FR-085-Ip Sözleşme Formu

52,5 KB DOC

FR-086-Kamera İzleme Programı Kurulumu İstek Formu

48 KB DOC

FR-087-Kişisel Web Alanı İstek Formu

41,17 KB DOCX

FR-088-Lisanslı Yazılım Yükleme İstek Formu

51,5 KB DOC

FR-089-Otomatik Geçiş Sistemi Sözleşmesi

59,5 KB DOC

FR-090-Program Yükleme Istek Formu

48,5 KB DOC

FR-091-Sunucu Kullanım Istek Formu

61 KB DOC

FR-092-Tamir Bakim Cihaz Teslim Tutanağı

55 KB DOC

FR-093-Tasınır Mal Teslim Tutanağı

54,5 KB DOC

FR-094-Teknik Servis Sorumlusu Formu

49 KB DOC

FR-095-Toner Talep Formu

64 KB DOC

FR-096-Web Alanı İstek Formu(Birim)

35,98 KB DOCX

FR-097-Yazılım Hizmeti Talep Formu

59,5 KB DOC

FR-098-Yazılım Proje Onay Formu

59 KB DOC

FR-099-Döner Sermaye Ek Ödeme Talep ve Proje Sonuç Formu

41 KB DOC

FR-100-Döner Sermaye Faaliyet Talep Formu

82 KB DOC

FR-101-Döner Sermaye Fatura Talep Formu

42,5 KB DOC

FR-102-KARGO İLE DİPLOMA TALEP FORMU

50 KB DOC

FR-103-ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

49,93 KB DOCX

FR-104-HARÇ İADE BAŞVURU DİLEKÇESİ

49,01 KB DOCX

FR-105-Öğrenci SGK Bilgi Formu

36,69 KB DOCX

FR-106-Kitap Standı Açma Formu

53,5 KB DOC

FR-107-Stand Açma ve Salon Kullanım İzin Formu

54 KB DOC

FR-108-Kısmi Zamanlı Öğrenci Aile Durum Bildirimi

65,5 KB DOC

FR-109-Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Tablosu

110 KB DOC

FR-110-Kısmi Zamanlı Öğrenci Takip Formu

79 KB DOC

FR-111-Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşme Metni

57,5 KB DOC

FR-112-Sosyal Tesis Talebi Formu -Kort Tenisi,Fitness Tale...

55,5 KB DOC

FR-113- Sosyal Tesis Talebi Formu-Halı Saha

71 KB DOC

FR-114- Öğrenci Konseyi Seçim Tutanağı

89,5 KB DOC

FR-115-Dağıtıma Hazır Yemek Ve Yiyeceklerin Duyusal Ve Fiz...

91 KB DOC

FR-116-Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri Başvuru

66 KB DOC

FR-117-Kantin Denetleme Formu

88,5 KB DOC

FR-118-Öğrenci Topluluğu Toplantı Tutanağı

49 KB DOC

FR-119-Topluluk Destekleyici Formu

47,5 KB DOC

FR-120-Öğrenci Topluluğu Kuruluş İzin Formu

133 KB DOC

FR-121-Görev Dağılımı ve Etkinlik Programı Formu

132 KB DOC

FR-122-Topluluk Yıllık Çalışma Raporu

59,5 KB DOC

FR-123-Topluluk Akademik Danışman Değişikliği

43 KB DOC

FR-124- Topluluk Üye Formu

69 KB DOC

FR-125- Yemek Hizmeti Günlük Kontrol Tutanağı Formu

62,5 KB DOC

FR-126-Dönemsel Hakediş Tutarından Kesilecek Ceza Hesaplam...

70 KB DOC

FR-127-Sözleşmeye Aykırı Yapılan İşler İçin Ceza Tutanak F...

69,5 KB DOC

FR-128-Sözleşmeye Aykırı Yapılan İşler İçin Tespit Tutanağ...

67,5 KB DOC

FR-129-İşin belirlenen bir kısmının öngörülen sürede yerin...

73 KB DOC

FR-130-Araç Talep Formu

31,34 KB DOCX

FR-131-Arıza Bildirim Formu

31,07 KB DOCX

FR-132-İşyeri Teslim Tutanağı

30,43 KB DOCX

FR-133-MALZEME ONAY FORMU

28,49 KB XLSX

FR-134-Jeneratör Periyodik Bakım Takip Listesi

346 KB XLS

FR-135-Araç Bakım Formu

51 KB DOC

FR-136-Asansör Bakım Takip Formu

32,24 KB DOCX

FR-137-Paratoner (Yıldırımlık) Bakım Onarım Takip Formu

84 KB DOC

FR-138-Sistem Odası Bakım Kontrol Çizelgesi

30,51 KB DOCX

FR-139-BAP Proje Başvuru Formu

60,98 KB DOCX

FR-140-Engelli Öğrenci Başvuru Formu

87 KB DOC

FR-141-Feragat Dilekçesi

30,32 KB DOCX

FR-142- ERASMUS-MEVLANA-FARABİ ÖĞRENCİ FERAGAT DİLEKÇESİ

32,79 KB DOCX

FR-143-Erasmus-Mevlana-Farabi Öğretim Elemanı Feragat Dile...

33,18 KB DOCX

FR-144-Eğitim Anket Formu

86,5 KB DOC

FR-145-Eğitim Programı Öneri Formu

71,5 KB DOC

FR-146-Kurs Başvuru Formu

60,5 KB DOC

FR-147-SEM Eğitici Faaliyet Bildirim Formu

37,34 KB XLSX

FR-148-SEM Kurs Katılım Formu

34,53 KB XLSX

FR-149-SEM Kurs Katılım Kontrol Formu

35,09 KB XLSX

FR-150-SEM Kurs Raporlama Formu

39,64 KB XLSX

FR-151-Birimlerin İç Tetkikçileri Değerlendirme Anketi For...

34,8 KB XLSX

FR-152-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu

32,62 KB DOCX

FR-153-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu

172 KB XLS

FR-154-Kalite Yönetim Birimi İç Tetkikçi Listesi

95 KB DOC

FR-155-KYS İç Tetkik Planı Formu

34,28 KB XLSX

FR-156-İç Tetkik Soru Listesi

145,03 KB XLSX

FR-157-İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı Formu

30,43 KB DOCX

FR-158-İç Tetkik Ziyaret Programı

33,64 KB DOCX

FR-159-İç Tetkikçilerin Birimleri Değerlendirme Anketi For...

34,91 KB XLSX

FR-160-Kalite Yönetim Birimi İç Tetkik Raporu

34,32 KB DOCX

FR-161-Ana Doküman Takip Listesi

190,47 KB DOCX

FR-162-Doküman Revizyon Takip Listesi

56 KB DOC

FR-163-Risk ve Fırsat İzleme Tablosu Formu

33,9 KB XLSX

FR-164-Batman Üniversitesi Doküman Talep Formu

33,51 KB DOCX

FR-165- BATMAN ÜNİVERSİTESİ GENEL DOKÜMAN FORMU

FR-166-Yönetimin Gözden Geçirme Toplanti Katılım Tutanak F...

57 KB DOC

FR-167-Yönetimin Gözden Geçirme Raporu

82 KB DOC

FR-168- İyileştirme Çalışmaları Takip Formu

49,5 KB DOC

FR-169-Çalışan Memnuniyet Anket Formu

115 KB DOC

FR-170-Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu

114 KB DOC

FR-171-Tedarikçi Listesi Formu

38,1 KB DOCX

FR-172-Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu

33,22 KB DOCX

FR-173-Hizmet İçi Eğitim Anket Arka Yüzü

31,73 KB DOCX

FR-174-Hizmet İçi Eğitim Anket Ön Yüzü

52 KB XLS

FR-175-Dış Paydaş Memnuniyet Formu

45,44 KB DOCX

FR-176-Eğitim İhtiyaç Talep Formu

246,5 KB XLS

FR-178-Yılı Kalite Faaliyet Planı

59,25 KB XLSX

FR-179-ARŞ GÖR TAKİP FORMU DOKTORA

47,53 KB DOCX

FR-180-ARŞ GÖR TAKİP FORMU YL.

46,72 KB DOCX

FR-181-ASKERE SEVK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

45,73 KB DOCX

FR-182- DİLEKCE FORMU

44,45 KB DOCX

FR-183-GÖREVLENDİRME FORMU

49,67 KB DOCX

FR-184-KİMLİK TALEP FORMU

52,96 KB DOCX

FR-185-Öğretim Elamanı Yeniden Atanma Formu

87,5 KB DOC

FR-186-ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATANMA FORMU

77,04 KB DOCX

FR-187-PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU-YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN

48,1 KB DOCX

FR-188-PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU-YÖNETİCİ

48,04 KB DOCX

FR-189-PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

65,56 KB DOCX

FR-190-PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ

45,42 KB DOCX

FR-191-YABANCI DİL SINAV SONUÇ TUTANAĞI

45,3 KB DOCX

FR-192-YABANCI DİL SINAV TUTANAĞI

44,64 KB DOCX

FR-193-YAN ÖDEME TABLOSU

47,62 KB DOCX

FR-194-YRD DOÇ YENİDEN ATANMA

77,52 KB DOCX

FR-195-Süreç Kartı Formu

31,75 KB XLSX

FR-196-Süreç Performans İzleme Karnesi Formu

31,2 KB XLSX

FR-197-Organizasyon Şeması Formu

41,02 KB XLSX

FR-198-Görev Tanımları Formu

30,74 KB XLSX

FR-199-Genel İstek Formu

63 KB DOC

FR-200-Elektronik Posta Yönetim Sistemi Kullanıcı Talep Fo...

65,5 KB DOC

FR-201-5434 -AÇIĞA ALINMA

49,5 KB XLSX

FR-202-5434 - TAM MAAŞ.xls

48,04 KB XLSX

FR-203-5434 - ÜCRETSİZ İZİN

49,2 KB XLSX

FR-204-5434 - İSTİFA.xls

48,94 KB XLSX

FR-205-5510 -AÇIĞA ALINMA

49,75 KB XLSX

FR-206-5510 -TAM MAAŞ

49,16 KB XLSX

FR-207-5510 -ÜCRETSİZ İZİN

49,35 KB XLSX

FR-208-5510 -İSTİFA

49,38 KB XLSX

FR-209-Kalıntı Risk Tespit Formu

40,01 KB DOCX

FR-210-Kamu Yatırım Harcamaları İzleme Formu

39,72 KB DOCX

FR-211-KBS, SGB.Net Otomasyonları Kullanıcı Ve Yönetici Ta...

39,41 KB DOCX

FR-212-Konsolide Risk Raporu Formu

39,72 KB DOCX

FR-213-Mesaj Formu

49,7 KB DOCX

FR-214-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kontrol Tutanak Formu

38,34 KB DOCX

FR-215-Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu

34,33 KB XLSX

FR-216-Nitelikli ve Özellikli İşler Yürüten Personel Liste...

52,53 KB DOCX

FR-217-Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar Formu

56 KB DOC

FR-218-Risk Kayıt Formu

42,67 KB DOCX

FR-219-Risk Oylama Formu

41,19 KB DOCX

FR-220-Risk Tespit Formu

39,85 KB DOCX

FR-221-Süreç Analiz Formu

138,15 KB DOCX

FR-222-Taşınır Hesap Kodu İstek Formu

42,01 KB DOCX

FR-223-Ödenek Talep Formu

39,22 KB DOCX

FR-224-Ek Ders Ödemesi Formu-BTÜGF37_5

96 KB DOC

FR-225-Doğrudan Temin 22a-b-c Formu-BTÜGF37_22

75 KB DOC

FR-226-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGF37_4

77,5 KB DOC

FR-227-Kira Ödemesi Formu-BTÜGF37_27

83,5 KB DOC

FR-228-Doğrudan Temin 22-d Formu-BTÜGF37_1

76 KB DOC

FR-229-4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamına Giren İşlerde Çalış...

77,5 KB DOC

FR-230-Maaş Ödemeleri Formu-BTÜGF37_2

107,5 KB DOC

FR-231-Yapı, Tesis Ve Onarım Giderleri Formu-BTÜGF37_12

87,5 KB DOC

FR-232-Ön Ödeme Formu-BTÜGF37_10

73 KB DOC

FR-233-Yurtdışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğre...

84,5 KB DOC

FR-234-Sözleşmeli Personel Ödemeleri Formu-BTÜGF37_9

75 KB DOC

FR-235-Doğrudan Temin İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGF37_2...

77,5 KB DOC

FR-236-İlan Giderleri Formu-BTÜGF37_16

68 KB DOC

FR-237-Aylıklarla Birlikte Ödenmeyen Personel Ödemeleri Fo...

85,5 KB DOC

FR-238-Toplum Yararına Program Kapsamındaki İşçi Ödemeleri...

75,5 KB DOC

FR-239-İhale İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGF37_11

78 KB DOC

FR-240-Çeşitli Hizmet Alımları Formu-BTÜGF37_14

85,5 KB DOC

FR-241-Elektrik, Su, Doğalgaz Ve Benzeri Tüketim Giderler ...

73,5 KB DOC

FR-242-Öğrenci Harçların İadesi Formu-BTÜGF37_28

73,5 KB DOC

FR-243-Ulaştırma Ve Haberleşme Giderleri Formu-BTÜGF37_18

75,5 KB DOC

FR-244-SGK Görev Zararı Formu-BTÜGF37_24

67,5 KB DOC

FR-245-Tüketim Mal Ve Malzemeleri, Demirbaş, Makine, Teçhi...

73,5 KB DOC

FR-246-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGF37_3.docx

82,5 KB DOC

FR-247-Tazminatlar Formu -BTÜGF37_7

71,5 KB DOC

FR-248-Jüri Üyelik Ücreti Formu-BTÜGF37_8

67,5 KB DOC

FR-249-Doğum Yardımı Formu-BTÜGF37_6

67,5 KB DOC

FR-250-Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Formu-BTÜGF37_...

70 KB DOC

FR-251-Stajyer Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi Formu-BTÜGF37...

68,5 KB DOC

FR-252-Mahkeme Harç Ve Giderleri İle Vekalet Ücreti Ödemel...

78,5 KB DOC

FR-253-Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri İle Stajyer Öğ...

73 KB DOC

FR-254-İlama Bağlı Borçlar Formu-BTÜGF37_32

70 KB DOC

FR-255-Devlet Malzeme Ofisinden Ve Bağlı Döner Sermaye Bir...

72 KB DOC

FR-256-Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Giderlere İlişkin Öde...

70,5 KB DOC

FR-257-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin ...

84 KB DOC

FR-258-Telefon Kullanım Beyanı Formu

40,17 KB DOCX

FR-259-Aile Durum Bildirimi

69,5 KB DOC

FR-260-Telefon Arıza Bildirim Formu

38,96 KB DOCX

FR-261-Hata Veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi Ve Eki Belg...

63 KB XLS

FR-262-Staj Uygulama Başarı Belgesi Formu

69 KB DOC

FR-263-Staj Raporu Formu

53,5 KB DOC

FR-264-Staj Raporu Kimlik Formu

62 KB DOC

FR-265-Yaz Okulu Dilekçe

49,73 KB DOCX

FR-266-Oda Temizlik Formu

93,5 KB DOC

FR-267-Pasaport Teslim Formu

53 KB DOC

FR-268-Tuvalet temizlik formu

77,5 KB DOC

FR-269-Not Düzeltme Formu

66,5 KB DOC

FR-270-Fotokopi Çekim Listesi

32,07 KB XLSX

FR-271-Kitap Cezaları Çizelgesi

31,76 KB XLSX

FR-272-Kütüphane Taahhüt Kartı (Akademik ve İdari Personel...

41,41 KB DOCX

FR-273-Kütüphane Taahhüt Kartı (Öğrenciler)

40,93 KB DOCX

FR-274-SKS Jüri değerlendirme Formu

69 KB DOC

FR-275- SKS Spor oyunları sonuç formu

95,5 KB DOC

FR-276- Staj Başvuru Formu

46,36 KB DOCX

FR-277-Birim Bölüm Bazında Sınav Tarihleri Tablosu Formu

61 KB XLS

FR-278-Enstitü Uzmanlık alan dersi değerlendirme formu

67,5 KB DOC

FR-279-Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu

37,95 KB DOCX

FR-280-Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

39,96 KB DOCX

FR-281-Ders Öneri Formu-İngilizce

71 KB DOC

FR-282-Ders Saydırma Talep Formu

57,73 KB DOCX

FR-283-Enstitü Kesin Kayıt Formu

51,5 KB DOC

FR-284-Enstitü Özel Öğrenci Ders Muafiyet Formu

38,93 KB DOCX

FR-285-Enstitü Tez Onay Sayfası

49 KB DOC

FR-286-Toplantı Tutanağı formu

76 KB DOC

FR-287-Yazılım Test Sonuç Formu

75 KB DOC

FR-288-Kullanıcı İlişik Kesme Formu.doc

74 KB DOC

FR-289-Kimlik Paylaşım Sistemi Parola Talep Formu

73,5 KB DOC

FR-290-Misafir Kullanıcı İnternet Erişim Formu (Bireysel)

60 KB DOC

FR-291-Misafir Kullanıcı İnternet Erişim Formu (Toplu)

66 KB DOC

FR-292-Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu

72 KB DOC

FR-293-Sistem Odası Giriş Yetki Formu

60 KB DOC

FR-294-Yazılım Kullanıcı Adı Şifre Talep Formu

67 KB DOC

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

GT-001-Rektörlük Özel Kalem

196,5 KB XLS

GT-002-Genel Sekreterlik

215 KB XLS

GT-003-Hukuk Müşavirliği

213,5 KB XLS

GT-004-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

215 KB XLS

GT-005-Personel Daire Başkanlığı

212,5 KB XLS

GT-006-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

214,5 KB XLS

GT-007-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

213,5 KB XLS

GT-008-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

215 KB XLS

GT-009-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

211,5 KB XLS

GT-010-Bilgi Islem Daire Başkanlığı

214,5 KB XLS

GT-011-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

214 KB XLS

GT-012-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

77,5 KB XLS

GT-013-Teknoloji Fakültesi

255 KB XLS

GT-014-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

256 KB XLS

GT-015-İslami İlimler Fakültesi

218 KB XLS

GT-016-Güzel Sanatlar Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-017-Mühendislik Mimarlık Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-018-Teknik Eğitim Fakültesi

255,5 KB XLS

GT-019-Sağlık Yüksekokulu

255,5 KB XLS

GT-020-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

255,5 KB XLS

GT-021-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

295 KB XLS

GT-022-Yabancı Diller Yüksekokulu

218 KB XLS

GT-023-Meslek Yüksekokulu

296,5 KB XLS

GT-024-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

82,5 KB XLS

GT-025-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-026-Kozluk Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-027-Sason Meslek Yüksekokulu

295,5 KB XLS

GT-028-Fen Bilimleri Enstitüsü

241 KB XLS

GT-029-Sosyal Bilimler Enstitüsü

242 KB XLS

GT-030-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

241 KB XLS

GT-031-Koordinatörlükler

239,5 KB XLS

GT-032-Uygulama ve Araştırma Merkezleri

240 KB XLS

GT-033-Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

229 KB XLS

GT-034-Kalite Yönetim Birimi

209 KB XLS